Инноваци

Тогтвортой хөгжлийг зорилт болгон зах зээлд шаардлагатай байгаа, хүний оюун ухаан, бүтээлч, уран сэтгэлгээний үр дүнд бий болсон нээлт билээ.
Hi CARE SOLUTION
Hyundai Construction
Hyundai Connect
2024-02-21
|
5
мин
HYUNDAI CONNECT
2024-02-21
|
76599
мин
Hi MATE
2024-02-21
|
94617
мин
Eco-friendly Construction Equipment
Hyundai Construction
Hyundai Connect
2024-02-21
|
36258
мин
Autonomous driving forklift
2024-02-21
|
83563
мин