ENG

Түрээсийн үйлчилгээ

Бид уул уурхай, зам барилгын чиглэлээр 15 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж түрээсийн үйлчилгээг тусгайлан мэргэшсэн операторын баг хамт олонтойгоор үзүүлдэг.


Давуу тал

Баталгаат

Сэлбэг засвар

Мэргэшсэн

Хамт олон

Даатгагдсан

Тоног төхөөрөмж

Найдвартай

Засвар үйлчилгээ