ENG

Уул уурхайн техник

R320LC-9

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 32'000кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.73 м3
 • Ухах гүн: 6100 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Cummins QSC
 • Хүчин чадал: 278м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: M
Танилцуулга татах

R140LC-9S

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 140кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.55 м3
 • Ухах гүн: 4950 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS B3.9-C
 • Хүчин чадал: 113м.х
 • Брэнд: Hyundai
 • Хэмжээ: S
Танилцуулга татах

R220LC-9S

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 220кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.52 м3
 • Ухах гүн: 5820 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HM 5.9
 • Хүчин чадал: 150м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: S
Танилцуулга татах

R1250LC-9

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 1200кг
 • Шанаганы багтаамж: 6.7 м3
 • Ухах гүн: 8010 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Cummins QSK23-C
 • Хүчин чадал: 760м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: L
Танилцуулга татах

R520LC-9S

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 520кг
 • Шанаганы багтаамж: 3.2 м3
 • Ухах гүн: 6610 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Cummins QSM11-C
 • Хүчин чадал: 353м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: M
Танилцуулга татах

HX300(T3)

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 29,980кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.27 м3
 • Ухах гүн: 7330 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: TIER 3
 • Хүчин чадал: 220м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: M
Танилцуулга татах

R180LC-9S

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 180кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.69 м3
 • Ухах гүн: 5660 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Mitsubishi S6S-DT
 • Хүчин чадал: 126м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: S
Танилцуулга татах

HX500L(T3)

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 49.9кг
 • Шанаганы багтаамж: 3.2 м3
 • Ухах гүн: 7730 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: TIER 3
 • Хүчин чадал: 353м.х
 • Брэнд: Hyundai
 • Хэмжээ: M
Танилцуулга татах

R260LC-9S

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 260кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.08 м3
 • Ухах гүн: 7000 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HM 5.9
 • Хүчин чадал: 178м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: S
Танилцуулга татах

R850LC-9

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит Экскаватор
 • Ажлын жин: 85'000кг
 • Шанаганы багтаамж: 5.3 м3
 • Ухах гүн: 7240 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Cummins QSX15
 • Хүчин чадал: 510м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: L
Танилцуулга татах

HL740-9S

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 740кг
 • Шанаганы багтаамж: 2.1 м3
 • Ухах гүн: 93 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Cummins 6BTA5.9
 • Хүчин чадал: 150м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: M
Танилцуулга татах

HL760-9S

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 760кг
 • Шанаганы багтаамж: 3.1 м3
 • Ухах гүн: 90 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HM 8.3
 • Хүчин чадал: 215м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: L
Танилцуулга татах

HL780-9S

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Шанаганы багтаамж: 7.0 м3
 • Ухах гүн: 95 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS QSM11
 • Хүчин чадал: 348м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: L
Танилцуулга татах

HL757-9S

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 757кг
 • Шанаганы багтаамж: 2.7 м3
 • Ухах гүн: 95 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HE 6.7
 • Хүчин чадал: 173м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: M
Танилцуулга татах

HL770-9S

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 770кг
 • Шанаганы багтаамж: 4.0 м3
 • Ухах гүн: 98 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HE 8.9
 • Хүчин чадал: 280м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: L
Танилцуулга татах

R170W-9

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт экскаватор
 • Ажлын жин: 170кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.69 м3
 • Ухах гүн: 5420 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HE 6.7
 • Хүчин чадал: 163м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: S
Танилцуулга татах

R55W-9A

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт экскаватор
 • Ажлын жин: 55кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.18 м3
 • Ухах гүн: 3500 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: YANMAR 4TNV98
 • Хүчин чадал: 66.9м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: S
Танилцуулга татах

R140W-9S

R1200-9
 • Төрөл: Дугуйт экскаватор
 • Ачих жин: 140кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.55 м3
 • Ухах гүн: 4650 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Cummins B3.9-C
 • Хүчин чадал: 113м.х
 • Брэнд: Cummins
 • Хэмжээ: S
Танилцуулга татах